Διεύθυνση
Δροσερο 34, 1123 Ξάνθη

Τηλέφωνο
0030 6988 536677

Email
sullogoselpida@gmail.com