• Χρηματοδοτήσεις

Η χρηματοδότηση των δράσεων του Συλλόγου έχει έως σήμερα επιτευχθεί με οικονομική ενίσχυση ιδιωτικών και δημόσιων φορέων αλλά και με συγχρηματοδότηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Η συνδρομή εθελοντών και οι δωρεές σε εποπτικό υλικό έχουν αδιαμφισβήτητα συμβάλει στο έργο του Συλλόγου. Αρκετές δράσεις έχουν υλοποιηθεί με συνεργασία τοπικών φορέων που βρήκαν έναν χώρο να μπορούν να γίνονται σεμινάρια, εκδηλώσεις, επισκέψεις υγείας κλπ.

Πέρα από το σημαντικό έργο των εθελοντών, ο Σύλλογος έχει κατορθώσει σε μεγάλο βαθμό να συνεχίσει το έργο του, χάρη στις παρακάτω χρηματοδοτήσεις:

  • 2008: Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης με την ενεργό των ΜΚΟ – Β’ ΚΥΚΛΟΣ
  • 2009-2010: Πρεσβεία της Ολλανδίας. Ενίσχυση για τη διδακτική στήριξη των μαθητών δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου και το 2014-15 κάλυψε έξοδα γραμματειακής υποστήριξης του συλλόγου
  • 2009-2010: κ. Μηνάς Εφραίμογλου και Συμβούλιο της Ευρώπης για τη λειτουργία της μορφωτικής και δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών του οικισμού
  • 2010-2011: Ίδρυμα Μποδοσάκη. Ενίσχυση για τη λειτουργία της μορφωτικής και δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών του οικισμού
  • 2011-2012: Ίδρυμα Νιάρχου. Ενίσχυση για τη λειτουργία της μορφωτικής και δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών του οικισμού
  • 2012-2013: Ίδρυμα Νιάρχου. Ενίσχυση για τη λειτουργία της μορφωτικής και δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών του οικισμού
  • 2014-2015: Ευρωπαϊκή ένωση με το πρόγραμμα « «ΕduRom» Promoting the access of Roma to LLP, VET and employment through family education in primary schools» στο οποίο συμμετείχαν έξι χώρες (Ρουμανία, Ισπανία, Τσεχία, Ιρλανδία, Βουλγαρία και Ελλάδα). Επιπλέον το Γενικό προξενείο των Η.Π.Α. στην Θεσσαλονίκη και το Ίδρυμα Νιάρχου κάλυψαν με επιχορηγήσεις τη χρηματοδότηση για την ιδία συμμετοχή του συλλόγου στο πρόγραμμα EduRom
  • 2015-2016: EEA Grants στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα με διαχειριστή επιχορήγησης το Ίδρυμα Μποδοσάκη, το οποίο κάλυψε και την ιδία συμμετοχή του συλλόγου στο έργο με τίτλο: (Andar Drosero mesti pen!:) Από το Δροσερό στην Ελευθερία!