ΑΙΤΗΜΑΤΑ

Αιτηματα

Συνθήκες διαβίωσης και έλλειψη υποδομών στον οικισμό Δροσερού Ξάνθης

Στις 26 Ιανουαρίου 2017, ο ανεξάρτητος Βουλευτής Β’ Αθηνών, Κ. Χάρης Θεοχάρης, έθεσε προς τον Υπουργό Εσωτερικών και τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών της εξής ερωτήσεις που έχουν ως θέμα τις συνθήκες διαβίωσης και τις ελλείψεις υποδομών στον οικισμό του Δροσερού Ξάνθης. Είναι η πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια που Βουλευτής κάνει θέμα στην Βουλή, προβλήματα που αφορούν τον οικισμό της Ξάνθης.