Αίτημα σχετικά με την ένταξη του Δροσερού στο σχέδιο πόλης Συνθήκες διαβίωσης και έλλειψη υποδομών στον οικισμό Δροσερού Ξάνθης

Πού πήγαν τα κονδύλια για την υλοποίηση του «Ολοκληρωμένου Πρόγραμματος Δράσης (ΟΠΔ) για Κοινωνική Ένταξη των Ελλήνων Τσιγγάνων»;