Αιτήματα σχετικά με πρόστιμα επιβληθέντα σε Ρομά πλανόδιους image Επίσκεψη στον χώρο του Συλλόγου η κα. Isabela Mihalache από το Συμβούλιο της Ευρώπης

Αίτημα σχετικό με περιστατικά διακρίσεων εναντίον Ρομά