Συνθήκες διαβίωσης και έλλειψη υποδομών στον οικισμό Δροσερού Ξάνθης Αιτήματα σχετικά με πρόστιμα επιβληθέντα σε Ρομά πλανόδιους

Αίτημα σχετικά με τις βρύσες & τη σίτιση στα 15ο & 20ο δημοτικά σχολεία του Δροσερού