Αίτημα σχετικά με τις βρύσες & τη σίτιση στα 15ο & 20ο δημοτικά σχολεία του Δροσερού Αίτημα σχετικό με περιστατικά διακρίσεων εναντίον Ρομά

Αιτήματα σχετικά με πρόστιμα επιβληθέντα σε Ρομά πλανόδιους