Προγράμματα

Τα τελευταία χρόνια, με χρήματα που εξασφαλίστηκαν από ευρωπαϊκά κονδύλια, υλοποιήθηκαν αναπτυξιακές παρεμβάσεις, όπως δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας ευπαθών κοινωνικών ομάδων, εκπαιδευτικά προγράμματα για τους «μουσουλμανόπαιδες» ή τους «τσιγγανόπαιδες» και πλήθος άλλες αναπτυξιακές παρεμβάσεις.

Έρευνες

O Σύλλογος, στην προσπάθειά του για εξωστρέφεια ώστε να γνωστοποιηθούν τα προβλήματα διαβίωσης και κοινωνικής ένταξης των Ρομά, να ευαισθητοποιηθεί η κοινή γνώμη και να υποστηρίξει την διατήρηση και την διάδοση του πολιτισμού τους, συνεργάζεται με διάφορους φορείς και βοηθά στην διεξαγωγή ερευνών στον οικισμό του Δροσερού.